วิชาชีพพื้นฐาน

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

รหัสหนังสือ : 3305117100

จำนวน : 188 หน้า

ผู้แต่ง :อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมCD แผนการจัดการเรียนรู้, CD ตัวอย่างแนวข้อสอบ (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความปลอดภัยในโรงงาน
1.ความปลอดภัยในงาน
2.ความปลอดภัยในโรงงาน
3.การรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงาน
4.การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
5.การป้องกันอัคคีภัย
6.อันตรายจากเครื่องจักร
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เครื่องตัดวัสดุ
1.เครื่องเลื่อยชัก
2.เครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน
3.เครื่องตัดไฟเบอร์
4.เครื่องเลื่อยวงเดือน
5.เครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้ง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องเจาะ
1.ลักษณะการทำงานของเครื่องเจาะ
2.ชนิดของเครื่องเจาะ
3.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ
4.อุปกรณ์จับดอกสว่านและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
5.ดอกสว่าน
6.ความเร็วตัดและอัตราป้อน
7.น้ำมันตัด
8.ความเร็วรอบและอัตราป้อนในงานคว้านรู
9.การเจาะรู
10.การคว้านรู
11.การลับดอกสว่าน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เครื่องกลึง
1.ประวัติความเป็นมาของเครื่องกลึง
2.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง
3.การบำรุงรักษาเครื่องกลึง
4.ขนาดและส่วนต่างๆ ของเครื่องกลึง
5.อุปกรณ์จับชิ้นงานกลึง
6.ความเร็วตัด อัตราป้อน และความลึกในการตัด
7.การคำนวณเวลาในการกลึง
8.การถอดและประกอบหัวจับเครื่องกลึง
9.การลับมีดกลึง
10.การกลึงบนเครื่องกลึง
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เครื่องไส
1.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องไส
2.ความเร็วไสและช่วงชัก
3.อัตราการป้อนไส
4.มีดไส
5.ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไส
6.การเตรียมการทำงานของเครื่องไส
7.การไสงาน
แบบทดสอบเพื่อประเมินผลหลังการเรียนรู้

บรรณานุกรม