มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ A-NET

เก็งข้อสอบ A-NET

เก็งข้อสอบ A-NET

รหัสหนังสือ : 1990004100

จำนวน : 368 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 125 บาท

ส่วนลด : 37 บาท

ราคาพิเศษ : 88 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร

:: สารบัญ

เก็งข้อสอบ A-NET

ข้อสอบวิชาฟิสิกส์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
เฉลยชุดที่ 1
เฉลยชุดที่ 2

ข้อสอบวิชาเคมี
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
เฉลยชุดที่ 1
เฉลยชุดที่ 2

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
เฉลยชุดที่ 1
เฉลยชุดที่ 2

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
เฉลยชุดที่ 1
เฉลยชุดที่ 2
เฉลยชุดที่ 3