ประถมศึกษา 3

เก็งข้อสอบ NT/O-NET ป.3

เก็งข้อสอบ NT/O-NET ป.3

เก็งข้อสอบ NT/O-NET ป.3

รหัสหนังสือ : 1990101100

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

เพื่อเตรียมตัวสอบ NT หรือ O - NET จุใจแบบทดสอบ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวม 5 ชุด 450 ข้อ เฉลยพร้อมคำอธิบาย เหมาะสำหรับประเมินตัวเองก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง

:: สารบัญ

เก็งข้อสอบ ป.3 NT / O - NET

แบบทดสอบชุดที่ 1
ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย
ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบชุดที่ 2
ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย
ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบชุดที่ 3
ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย
ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบชุดที่ 4
ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย
ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบชุดที่ 5
ตอนที่ 1 วิชาภาษาไทย
ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
ตอนที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์