ประถมศึกษา 3

สรุปเข้ม ภาษาไทย ป.3

สรุปเข้ม ภาษาไทย ป.3

สรุปเข้ม ภาษาไทย ป.3

รหัสหนังสือ : 1331104100

จำนวน : 150 หน้า

ผู้แต่ง :คณาจารย์แม็ค

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลยแยกเล่ม

:: สารบัญ

สรุปเข้มภาษาไทย ป.3

วรรณคดีลำนำ
กระต่ายไม่ตื่นตูม
ลูกแกะของซาฟียะห์
แม่ไก่อยู่ในตะกร้า
เด็กเอ๋ยเด็กน้อย
กาเหว่าที่กลางกรุง
ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย

ภาษาพาที
ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
บึงใหญ่ในป่า
พลังงานคือชีวิต
ความฝันนั้นเป็นจริงได้
ทายปัญหากับคุณตา
ภูมิใจในภาษาไทยของเรา
คนดีมีสัจจะ
คิดไปรู้ไป
อาหารดีมีคุณภาพ
นอกเมือง...ในกรุง
ส่งข่าว...เล่าเรื่อง
ประชาธิปไตยใบเล็ก
ของดีในตำบล
ธรรมชาติเจ้าเอย
บันทึกความหลัง
คุยกับคุณปู่

ความรู้ทางภาษา
อักษร 3 หมู่
การประสมคำ
การใช้ถ้อยคำสุภาพ
มาตราตัวสะกด
คำคล้องจอง
การฟัง
คำที่มีอักษรควบกล้ำ
คำที่มี ห นำ อ นำ
คำที่มีไม้ทัณฑฆาต
คำที่มี ฤ ฤา บัน บรร และการใช้ รร
มารยาทการอ่านและการสร้างนิสัยรักการอ่าน
คำที่ประและไม่ประวิสรรชนีย์
คำพ้องรูป คำพ้องเสียง
ชนิดของคำไทย
การพูดและมารยาทในการพูด
คำราชาศัพท์ คำสุภาพ
การผันอักษร
คำเป็น คำตาย
มารยาทในการเขียน
พยางค์ คำ กลุ่มคำ ประโยค
การใช้พจนานุกรม
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว
การเขียนจดหมายลาป่วย
การสนทนา
ภาษาถิ่น
การอ่านร้อยกรอง
การเลือกอ่านหนังสือ
ประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร
สำนวนโวหาร
คำคล้องจอง
เครื่องหมายวรรคตอน
เพลงพื้นบ้าน
การพูดเล่าเรื่อง
การเขียนบันทึก

แบบทดสอบ ชุดที่ 1

แบบทดสอบ ชุดที่ 2