ประถมศึกษา 2

New Say Hello 2 (Student Book)

New Say Hello 2 (Student Book)

New Say Hello 2 (Student Book)

รหัสหนังสือ : 7321210100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร สี 4 สวยงาม Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

Unit 1 School Time

Unit 2 In My Class

Unit 3 My Face

Unit 4 My Clothes

Unit 5 My Family

Unit 6 My Day

Unit 7 Lunch at School

Unit 8 On the Farm

Unit 9 Happy Birthday

Word List