ประถมศึกษา 3

New Say Hello 3 (Student Book)

New Say Hello 3 (Student Book)

New Say Hello 3 (Student Book)

รหัสหนังสือ : 7331210100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร สี 4 สวยงาม Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

Unit 1 Eyes, Ears, Nose

Unit 2 My New School

Unit 3 At School

Unit 4 Our Food

Unit 5 My Routine

Unit 6 Good Health

Unit 7 My Holidays

Unit 8 At the Zoo

Unit 9 In the Park

Word List