ประถมศึกษา 4

New Say Hello 4 (Student Book)

New Say Hello 4 (Student Book)

New Say Hello 4 (Student  Book)

รหัสหนังสือ : 7341211100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร สี 4 สวยงาม Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

Unit 1 About Me

Unit 2 Things Around Me

Unit 3 In My House

Unit 4 A Rainy Day

Unit 5 Flowers and Plants

Unit 6 Go to the Farm

Unit 7 Sports and Games

Unit 8 My Hometown

Unit 9 At the seaside

Wordlist