ประถมศึกษา 5

New Say Hello 5 (Student Book)

New Say Hello 5 (Student Book)

New Say Hello 5 (Student  Book)

รหัสหนังสือ : 7361211100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร สี 4 สวยงาม Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

Unit 1 A Day at School

Unit 2 Big Family!

Unit 3 My Friends

Unit 4 All Year Long

Unit 5 Where Animals Live

Unit 6 My Beloved Country

Unit 7 Get in Touch

Unit 8 Beautiful and Healthy

Unit 9 A Party

Word List