ประถมศึกษา 6

New Say Hello 6 (Student Book)

New Say Hello 6 (Student Book)

New Say Hello 6 (Student  Book)

รหัสหนังสือ : 7371211100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร สี 4 สวยงาม Free CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกและหนังสือเรียนเสริม (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

Unit 1 My Story

Unit 2 Going Shopping

Unit 3 Good Health

Unit 4 Animals

Unit 5 The Beautiful World

Unit 6 Our Neighbors

Unit 7 We Are Friends

Unit 8 Famous People

Unit 9 My Plan

Unit 10 Good Children

Word List