ประถมศึกษา 2

New Say Hello 2 (Work Book)

New Say Hello 2 (Work Book)

New Say Hello 2 (Work Book)

รหัสหนังสือ : 7321211100

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึกหัด (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึก New Say Hello ป.2

UNIT 1 School Time

UNIT 2 In My Class

UNIT 3 My Face

UNIT 4 My Clothes

UNIT 5 My Family

UNIT 6 My Day

UNIT 7 Lunch at School

UNIT 8 On the Farm

UNIT 9 Happy Birthday