ประถมศึกษา 3

New Say Hello 3 (Work Book)

New Say Hello 3 (Work Book)

New Say Hello 3 (Work Book)

รหัสหนังสือ : 7331211100

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 40 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 36 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึก (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึก New Say Hello ป.3

UNIT 1 Eyes, Ears, Nose

UNIT 2 My New School

UNIT 3 At School

UNIT 4 Our Food

UNIT 5 My Routine

UNIT 6 Good Health

UNIT 7 My Holidays

UNIT 8 At the Zoo

UNIT 9 In the Park