ประถมศึกษา 4

New Say Hello 4 (Work Book)

New Say Hello 4 (Work Book)

New Say Hello 4 (Work  Book)

รหัสหนังสือ : 7341212100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึก (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึก New Say Hello ป.4

UNIT 1 About Me

UNIT 2 Things Around Me

UNIT 3 In My House

UNIT 4 A Rainy Day

UNIT 5 Flowers and Plants

UNIT 6 Go to the Farm

UNIT 7 Sports and Games

UNIT 8 My Hometown

UNIT 9 At the Seaside