ประถมศึกษา 5

New Say Hello 5 (Work Book)

New Say Hello 5 (Work Book)

New Say Hello 5 (Work  Book)

รหัสหนังสือ : 7361212100

จำนวน : 132 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึก (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึก New Say Hello ป.5

UNIT 1 A Day at School

UNIT 2 Big Family!

UNIT 3 My Friends

UNIT 4 All Year Long

UNIT 5 Where Animals Live

UNIT 6 My Beloved Country

UNIT 7 Get in Touch

UNIT 8 Beautiful and Healthy

UNIT 9 A Party!