ประถมศึกษา 6

New Say Hello 6 (Work Book)

New Say Hello 6 (Work Book)

New Say Hello 6 (Work  Book)

รหัสหนังสือ : 7371212100

จำนวน : 120 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 45 บาท

ส่วนลด : 4 บาท

ราคาพิเศษ : 41 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ เฉลยแบบฝึก (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ

แบบฝึก New Say Hello ป.6

UNIT 1 My Story

UNIT 2 Going Shopping

UNIT 3 Good Health

UNIT 4 Animals

UNIT 5 The Beautiful World

UNIT 6 Our Neighbors

UNIT 7 We Are Friends

UNIT 8 Famous People

UNIT 9 My Plan

UNIT 10 Good Children/span>