หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์โลก เล่ม 2

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์โลก เล่ม 2

หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์โลก เล่ม 2

รหัสหนังสือ : 2503107100

จำนวน : 224 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.ชาติชาย พณานานนท์

ราคาปก : 70 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 63 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติศาสตร์และวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

 • การศึกษาประวัติศาสตร์
 • วิธีการศึกษาประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

 • เวลา
 • การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อารยธรรมตะวันออก

 • อารยธรรมอินเดีย
 • อารยธรรมจีน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ
 • อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์
 • อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส
 • อารยธรรมกรีก
 • อารยธรรมโรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พัฒนาการของยุโรปกลาง

 • พัฒนาการของยุโรปกลาง
 • เหตุการณ์สำคัญในยุโรปกลาง
 • อารยธรรมของยุโรปกลาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ยุคสงครามร้อน สงครามเย็น

 • สงครามร้อน
 • สงครามเย็น