มัธยมศึกษาปีที่ 6

Icon 3 (Student Book )

Icon 3 (Student Book )

Icon 3 (Student Book )

รหัสหนังสือ : 7501223100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :Donald Freeman and Colleagues

ราคาปก : 120 บาท

ส่วนลด : 12 บาท

ราคาพิเศษ : 108 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ 21 คูณ 29 ซม. พร้อม CD แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design แก้ไขได้ พร้อมเฉลย (เมื่อซื้อเข้าชั้นเรียน หรือ 30 เล่มขึ้นไป)

:: สารบัญ


Introduction 1 Is there an ATM around here?

Introduction 2 I want to buy a CD.

Introduction 3 That’s a nice jacket!

Review of Introduction 1 - 3

Unit 1 Small Talk

Unit 2 It’s a real scorcher!

Unit 3 Boy bands

Review of Units 1 - 3

Unit 4 My office is a mess!

Unit 5 Amazing tales!

Unit 6 Lost in a dream

Review of Units 4 - 6

Unit 7 A matter of ethics

Unit 8 Memorable moments

Unit 9 He said, she said …

Review of Units 7 - 9

Unit 10 Easily rattled

Unit 11 Regrets, I’ve had a few …

Unit 12 Risky business

Review of Units 10 - 12