ประถมศึกษา 5

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.5 (นำร่อง)

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.5 (นำร่อง)

หนังสือเรียน ศิลปะ ป.5 (นำร่อง)

รหัสหนังสือ : 2364302110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :จีรพันธ์ สมประสงค์

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ


ทัศนศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเขียนภาพระบายสี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สร้างสรรค์งานศิลปะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุนทรียภาพทางศิลปะ

ดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เสียงและการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรียนรู้เพลงดนตรี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เครื่องดนตรีและอารมณ์ของเพลง

นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรียนรู้นาฏศิลป์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ทักษะการประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ความงามของนาฏศิลป์

บรรณานุกรม

ดัชนี

สารบัญเปรียบเทียบ