ประถมศึกษา 2

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2322310110

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 1,000

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวัดความยาว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวกและการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การชั่ง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การคูณ