มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2412339100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ยุพดี มงคลจินดาวงศ์ และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การประยุกต์ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำนวนและตัวเลข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ของจำนวนเต็ม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์เกี่ยวกับเลขยกกำลัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้าง