มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.1 เทอม 2 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2412340100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :รัตนา เชื้อรื่น และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พหุนาม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์ 2