มัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกภาษาไทย ม.1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกภาษาไทย ม.1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกภาษาไทย ม.1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2411107110

จำนวน : 140 หน้า

ผู้แต่ง :ดวงพร หลิมรัตน์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ (ขาว-ดำ) แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน และตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ2551 โดยเน้นบูรณาการทักษะด้านการวิเคราะห์และทักษะการเขียนควบคู่ไปกับเนื้อหาในบทเรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เหตุเกิดเพราะนิดตัดสินใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 บทความเรื่อง “ประโยชน์ของไข่ไก่”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิราศภูเขาทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สุภาษิตโคลงโลกนิติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สุภาษิตพระร่วง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 บันทึกการเดินทาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กาพย์พระไชยสุริยา