มัธยมศึกษาปีที่ 2

แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2(หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2(หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกหัดภาษาไทย ม.2(หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2421106110

จำนวน : 168 หน้า

ผู้แต่ง :ดวงพร หลิมรัตน์

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ (ขาว-ดำ) แบบฝึกหัดสอดคล้องกับเนื้อหาในหนังสือเรียน และตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ2551 โดยเน้นบูรณาการทักษะด้านการวิเคราะห์และทักษะการเขียนควบคู่ไปกับเนื้อหาในบทเรียน

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คิดถึงเชียงใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องสั้น "ก่อกองทราย"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บทความ “ชื่อนั้นสำคัญไฉน”

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลอนดอกสร้อย “รำพึงในป่าช้า”