ประถมศึกษา 6

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2372310100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมการและการแก้สมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เส้นขนาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทิศและแผนผัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การบวก การลบและการคูณทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การหารทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 รูปวงกลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 บทประยุกต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

หน่วยการเรียนรู้ที่ 15 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น

บรรณานุกรม

ดัชนี