ประถมศึกษา 3

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (หลักสูตรฯ 51)

หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2335105100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :วันชัย คงเพ็ชร์ และคณะ

ราคาปก : 60 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 54 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว(อยู่ระหว่างการจัดทำ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ของใช้ ของเล่นในการดำรงชีวิต (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

บรรณานุกรม (อยู่ระหว่างการจัดทำ)

ดัชนี (อยู่ระหว่างการจัดทำ)