มัธยมศึกษาปีที่ 5

หนังสือคู่มือ Compact ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4

หนังสือคู่มือ Compact ชีววิทยา ม.5 เล่ม 4

หนังสือคู่มือ Compact ชีววิทยา  ม.5 เล่ม 4

รหัสหนังสือ : 1532611100

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.พจน์ แสงมณี

ราคาปก : 310 บาท

ส่วนลด : 93 บาท

ราคาพิเศษ : 217 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาละเอียด ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ชีววิทยา ชั้น ม.5 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 มีแบบทดสอบในเล่ม เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้วัดและประเมินผลด้วยตนเองได้ พร้อมเฉลย อย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบโอเน็ต และ PAT ในระบบแอดมิชชั่น

:: สารบัญ