มัธยมศึกษาปีที่ 6

หนังสือคู่มือ Compact ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6

หนังสือคู่มือ Compact ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6

หนังสือคู่มือ Compact ชีววิทยา ม.6 เล่ม 6

รหัสหนังสือ : 1542609100

จำนวน : 300 หน้า

ผู้แต่ง :กรุณา นิ่มเรือง

ราคาปก : 310 บาท

ส่วนลด : 93 บาท

ราคาพิเศษ : 217 บาท

:: รายละเอียด

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาละเอียด ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ชีววิทยา ชั้น ม.6 เล่ม 6 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 มีแบบทดสอบในเล่ม เน้นการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้วัดและประเมินผลด้วยตนเองได้ พร้อมเฉลย อย่างละเอียด เหมาะสำหรับใช้เตรียมตัวสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบโอเน็ต และ PAT ในระบบแอดมิชชั่น

:: สารบัญ