ประถมศึกษา 5

Modern ภาษาไทย ป.5

Modern ภาษาไทย ป.5

Modern ภาษาไทย ป.5

รหัสหนังสือ : 1361104100

จำนวน : 142 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศิริวรรณ กาญจนสาลักษณ์

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปรู๊ฟ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร พร้อมเฉลยแยกเล่ม

:: สารบัญ

Modern ภาษาไทย ป.5

ภาคเรียนที่ ๑

ภาษาพาที
เรื่องที่ ๑ ฉันคือใคร
รู้จักคำ-ชุดคำจากเรื่อง
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๒ ฟ้าใสใจกระจก
รู้จักคำ-ชุดคำจากเรื่อง
รู้จักกลุ่มคำจากบทเรียน
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๓ ฝนตกซกซกไหล
รู้จักคำ-ชุดคำจากเรื่อง
รู้จักกลุ่มคำจากบทเรียน
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๔ ดอกไม้สีขาว
รู้จักคำ-ชุดคำจากเรื่อง
รู้จักกลุ่มคำจากบทเรียน
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๕ เรื่องราวบนเส้นทาง
รู้จักคำ-ชุดคำจากเรื่อง
รู้จักกลุ่มคำจากบทเรียน
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๖ ระหว่างเธอกับฉัน
รู้จักคำ-ชุดคำจากเรื่อง
รู้จักกลุ่มคำจากบทเรียน
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน

วรรณคดีลำนำ
เรื่องที่ ๗ กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๘ กระเช้าของนางสีดา
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๙ วิชาเหมือนสินค้า
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๐ พ่อค้าจากเมาะตะมะ
ทบทวนชวนคิดและเขียน

ภาคเรียนที่ ๒

ภาษาพาที
เรื่องที่ ๑๑ สีสันและอุปสรรค
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๒ สะพานรักที่ถักทอ
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๓ ผู้สานต่อเจตนา
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๔ ปริศนาโพธิ์สามต้น
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๕ หยาดฝนชโลมใจ
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๖ วัยใส วัยสร้าง
หลักภาษาน่ารู้
ทบทวนชวนคิดและเขียน

วรรณคดีลำนำ
เรื่องที่ ๑๗ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๘ คบพาล พาลพาไปหาผิด
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๑๙ เหตุการณ์ในบ้านสวน
ทบทวนชวนคิดและเขียน
เรื่องที่ ๒๐ ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี
ทบทวนชวนคิดและเขียน
1371104100 Modern ภาษาไทย ป.6

ภาคเรียนที่ ๑
ภาษาพาที
เรื่องที่ ๑ ดูละครย้อนคิด
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๒ เศรษฐีเฒ่าเจ้าปัญญา
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๓ อ่านป้ายได้สาระ
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๔ เรื่องกล้วยๆ
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๕ เสวนาพาทีเพื่อนสี่ภาค
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๖ ภาษาทันสมัยในเทคโนโลยี
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๗ กลอนกานท์จากบ้านสวน
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๘ ความฝันของขวัญ
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
วรรณคดีลำนำ
เรื่องที่ ๙ ชมรมคนรักวรรณคดี
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๐ นักสืบทองอิน
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๑ การเดินทางของพลายน้อย
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
ภาคเรียนที่ ๒
ภาษาพาที
เรื่องที่ ๑๒ ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๓ ช้อนกลางสร้างสุขภาพ
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๔ จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๕ เสกสรรภาษา โฆษณาจูงใจ
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๖ บันทึกของสายชล
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๗ จดหมายจากต่างแดน
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๘ นิทานแสนสนุก
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๑๙ สามสถาบันหลักนครา
หลักภาษาน่ารู้
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
วรรณคดีลำนำ
เรื่องที่ ๒๐ อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๒๑ ศึกสายเลือด
ทดสอบสมอง ประลองความคิด
เรื่องที่ ๒๒ สมุดมิตรภาพ
ทดสอบสมอง ประลองความคิด