มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ PAT1

เก็งข้อสอบ PAT1

เก็งข้อสอบ PAT1

รหัสหนังสือ : 1990026100

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ศุภกิจ เฉลิมวิสุตม์กุล

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 19 x 26 เซนติเมตร - แนวข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ 4 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

- เนื้อหาและจำนวนข้อสอบสอดคล้องตามที่ สทศ.กำหนด - เหมาะสำหรับเตรียมสอบ PAT 1 ในระบบแอดมิสชั่นส์ - ทบทวนและฝึกฝนทักษะการคิดและแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

- องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลาวปี 2553

- ขอบเขตของเนื้อหาการสอบ GAT และ PAT

เก็งข้อสอบ PAT 1 ข้อสอบความฉนัดทางคณิตศาสตร์

- ข้อสอบชุดที่ 1

- ข้อสอบชุดที่ 2

- ข้อสอบชุดที่ 3

- ข้อสอบชุดที่ 4

เฉลยเก็งข้อสอบ PAT 1 ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์

- เฉลยข้อสอบชุดที่ 1

- เฉลยข้อสอบชุดที่ 2

- เฉลยข้อสอบชุดที่ 3

- เฉลยข้อสอบชุดที่ 4