โลกป่วยใครช่วยรักษา

โลกป่วยใครช่วยรักษา

โลกป่วยใครช่วยรักษา

รหัสหนังสือ : 5992208100

จำนวน : 176 หน้า

ผู้แต่ง :สุภาภรณ์ ศิริโสภณา และคณะ

ราคาปก : 180 บาท

ส่วนลด : 18 บาท

ราคาพิเศษ : 162 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (4 สี) ขนาด 14x21 เซนติเมตร โลกป่วยใครช่วยรักษา เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆของโลก โดยมีน้องโลกสวยเป็นตัวดำเนินเรื่อง โดยเริ่มเล่าเรื่องตั้งแต่การกำเนิดโลก เมื่อครั้งที่โลกยังมีบรรยากาศที่ใสสะอาดปราศจากมลพิษ จนกระทั่งโลกมีอาการป่วย(มลพิษทางอากาศ) เกิดขึ้นโดยแสดงอาการออกมาทางปรกฏการณ์ธรรมชาติต่างๆ เช่น สึนามิ ภาวะโลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้มนุษย์ได้รับรู้และรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

:: สารบัญ

สารบัญ

ย้อนรอยกำเนิดโลก

แดนสวรรค์ชั้นฟ้า

ก่อร่างสร้าง(ตัว) เมฆและหยาดน้ำฟ้า

การก่อกำเนิดลมและพายุ

ภูมิอากาศและการพยากรณ์อากาศ

ปรากฎการณ์ของโลก

มลพิษทางอากาศและการจัดการมลพิษทางอากาศ