ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรดิน

รหัสหนังสือ : 5992205100

จำนวน : 112 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นงคราญ กาญจนประเสริฐ

ราคาปก : 100 บาท

ส่วนลด : 10 บาท

ราคาพิเศษ : 90 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ “ทรัพยากรดิน” ให้เนื้อหาตั้งแต่กายภาพของโลกกับดิน การกำเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน สมบัติทางเคมีของดิน ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในดิน การจำแนกดิน ดินในประเทศไทย ปัญหาและการอนุรักษ์ดิน รวมถึงเรื่องของดินกับอาหารทางโลก ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และภาพประกอบสวยงาม เข้าใจง่าย

:: สารบัญ