เล่าเรื่องวรรณคดีไทย รามเกียรติ์ (ประถม)

เล่าเรื่องวรรณคดีไทย รามเกียรติ์ (ประถม)

เล่าเรื่องวรรณคดีไทย รามเกียรติ์ (ประถม)

รหัสหนังสือ : 5351106100

จำนวน : 64 หน้า

ผู้แต่ง :ศิริวรรณ ยิ้มละมัย

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับรามเกียรติ์ ผู้แต่ง ระยะเวลา ที่แต่ง ที่มาและความแพร่หลายของเรื่อง ฉันทลักษณ์ วัตถุประสงค์ในการแต่ง เรื่อง การใช้ภาษา บุคลิกของตัวละคร ความสำคัญของเรื่องรามเกียรติ์ต่อสังคมไทย

:: สารบัญ