นิทานส่งเสริมการออกเสียงพยัญชนะ ชุดอักษรแสนสนุก เรื่องน้องของหนูนา

นิทานส่งเสริมการออกเสียงพยัญชนะ ชุดอักษรแสนสนุก เรื่องน้องของหนูนา

นิทานส่งเสริมการออกเสียงพยัญชนะ ชุดอักษรแสนสนุก เรื่องน้องของหนูนา

รหัสหนังสือ : 5306305101

จำนวน : 12 หน้า

ผู้แต่ง :ดารณี ศักดิ์ศิริผล

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษอาร์ต (4 สี) ขนาด 20x22 เซนติเมตร แต่ละเล่มจะเน้นการอ่านออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัวที่ต่างกัน ซึ่งเป็นการฝึกการใช้ภาษาผ่านวิธีการเล่าเรื่องแบบนิทาน ทำให้เด็ก ๆ สนุกเพลิดเพลิน พร้อมทั้งได้ฝึกทักษะด้านการใช้ภาษา หนังสือชุดนี้นอกจากจะช่วยเสริมทักษะในการอ่านออกเสียงของเด็กให้ถูกต้องชัดเจนแล้ว ยังช่วยปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้กับเด็กๆอีกด้วย

:: สารบัญ

หนังสือนิทานส่งเสริมการออกเสียงพยัญชนะชุดอักษรแสนสนุกนี้ มีทั้งหมด 21 เล่ม จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงสำหรับเด็กและผู้ที่ต้องการออกเสียงพยัญชนะต่างๆ ให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ฝึกให้เด็กรู้จักการจับใจความสำคัญ และการตอบคำถามที่เป็นประโยค หนังสือนิทานเล่มนี้จะเน้นเฉพาะ "เสียง น" เพื่อให้ผู้ออกเสียง น ไม่ชัดได้ฝึกอ่านและฝึกออกเสียง น ให้ถูกต้อง