เศษผ้าคุณยาย

เศษผ้าคุณยาย

เศษผ้าคุณยาย

รหัสหนังสือ : 5304106101

จำนวน : 16 หน้า

ผู้แต่ง :ครรชิต มนูญผล

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษอาร์ต (4 สี) ขนาด 21x29.7 เซนติเมตร หนังสือนิทานภาพชุดนี้ สื่อให้เด็กเข้าใจถึงเรื่องความมีจริยธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น ความกตัญญู ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น ซึ่งทุก ๆ เล่มจะใช้ภาพที่น่ารัก และภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆสามารถซึมซับคุณธรรมจากหนังสือชุดนี้ จนเกิดการนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันได้

:: สารบัญ