ไทยเสียดินแดน

ไทยเสียดินแดน

ไทยเสียดินแดน

รหัสหนังสือ : 5403108100

จำนวน : 92 หน้า

ผู้แต่ง :ศ. ธวัช ปุณโณทก และวิมล เขตตะ

ราคาปก : 180 บาท

ส่วนลด : 18 บาท

ราคาพิเศษ : 162 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (4 สี) ขนาด 19x26 เซนติเมตร รวบรวมประวัติศาสตร์การสูญเสียดินแดนของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 จนถึงรัชกาลปัจจุบัน ตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมไว้อย่างน่าสนใจ ทั้งนี้มีการเพิ่มรายละเอียดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคดีเขาพระวิหารซึ่งเป็นการเสียดินแดนครั้งล่าสุด โดยมีภาพเก่าที่สำคัญๆ ในสมัยนั้นประกอบ ทำให้ผู้อ่านสามารถจินตนาการถึงสถานที่จริงและเข้าใจประวัติศาสตร์มากขึ้น

:: สารบัญ