เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

รหัสหนังสือ : 5996002100

จำนวน : 136 หน้า

ผู้แต่ง :พิเชษฐ์ เดชผิว และคณะ

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร เป็นเรื่องราวของมนุษย์กับระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอพร้อมพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการยกกรณีตัวอย่างทำให้เข้าใจเรื่องราวได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

:: สารบัญ