อาณาจักรสุโขทัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

อาณาจักรสุโขทัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

อาณาจักรสุโขทัยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

รหัสหนังสือ : 5993101100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :ฉลาด พันธุ์แก้ว

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือค้นคว้าอ้างอิง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาก่อนการสร้างกรุงสุโขทัย การสถาปนากรุงสุโขทัย ความเจริญรุ่งเรืองสมัยสุโขทัย การปกครอง เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

:: สารบัญ