สังคโลก : มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย

สังคโลก : มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย

สังคโลก : มรดกแห่งภูมิปัญญาไทย

รหัสหนังสือ : 5993102100

จำนวน : 96 หน้า

ผู้แต่ง :ศักดิ์ชัย เกียรติ์นาคินทร์

ราคาปก : 55 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 50 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กำเนิดเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก การเริ่มต้นผลิตเครื่องสังคโลกในประเทศไทย การแบ่งชนิดของเครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ความเป็นมาของการศึกษาวิจัย และอนุรักษ์แหล่งเตาเผาสังคโลก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ฯลฯ

:: สารบัญ