เกาะรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการทางสังคมแลวัฒนธรรม

เกาะรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการทางสังคมแลวัฒนธรรม

เกาะรัตนโกสินทร์ : พัฒนาการทางสังคมแลวัฒนธรรม

รหัสหนังสือ : 5993104100

จำนวน : 216 หน้า

ผู้แต่ง :พิเชษฐ์ เดชผิว

ราคาปก : 95 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 86 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมากรุงรัตนโกสินทร์ ความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ : วิถีชีวิตคนเมืองน้ำ กรุงเทพฯ สมัยใหม่เกิดขึ้นได้อย่างไร พื้นที่ทางวัฒนธรรมในเกาะรัตนโกสินทร์ และบทสรุป พัฒนาการของเกาะรัตนโกสินทร์

:: สารบัญ