ถาม-ตอบ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น เล่ม1

ถาม-ตอบ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น เล่ม1

ถาม-ตอบ เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น เล่ม1

รหัสหนังสือ : 5354401100

จำนวน : 88 หน้า

ผู้แต่ง :นายแพทย์นิกร ดุสิตสิน

ราคาปก : 90 บาท

ส่วนลด : 9 บาท

ราคาพิเศษ : 81 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (4 สี) ขนาด 14x21 เซนติเมตร การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน แต่ด้วยวัยที่แตกต่างกัน จึงมีความจำเป็นที่คนเราจะต้องได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะในแต่ละวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง...วัยรุ่น ซึ่งถือเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กวัยนี้จะต้องได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องเพศที่ถูกต้อง เพื่อความสามารถในการสื่อสารภาษาเพศ

:: สารบัญ