ไม้ตัดดอก

ไม้ตัดดอก

ไม้ตัดดอก

รหัสหนังสือ : 5405104110

จำนวน : 128 หน้า

ผู้แต่ง :วรรณา แต้

ราคาปก : 140 บาท

ส่วนลด : 14 บาท

ราคาพิเศษ : 126 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษอาร์ต (4 สี) ขนาด 14x21 เซนติเมตร เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กำเนิดและความหมายของบทร้อยกรอง ข้อบังคับและฉันทลักษณ์ของบทร้อยกรอง โวหารและรสในบทร้อยกรอง บทร้อยกรองประเภทโครง ฉันท์ กาพย์ ร่าย และกลอน พร้อมข้อปฏิบัตืในการแต่งบทร้อยกรอง

:: สารบัญ