ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

ธุรกิจในชีวิตประจำวัน

รหัสหนังสือ : 5405108100

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :สุจีรา ช้างอยู่ และคณะ

ราคาปก : 65 บาท

ส่วนลด : 6 บาท

ราคาพิเศษ : 59 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร

:: สารบัญ