Art for All

Art for All

Art for All

รหัสหนังสือ : 5996007100

จำนวน : 40 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.ผดุง พรมมูล

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (4 สี) ขนาด 19x26 เซนติเมตร หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมภาพวาดที่ได้รับรางวัล จากโครงการ “ART FOR ALL” ค่ายศิลปะที่ให้เยาวชนที่มีประสบการณ์ทางร่างกายที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องทางการได้ยิน การมองเห็น การเคลื่อนไหว ตลอดสติปัญญา และเยาวชนที่ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายได้เข้ามาอยู่

:: สารบัญ