คำถามน่ารู้2

คำถามน่ารู้2

คำถามน่ารู้2

รหัสหนังสือ : 5996011100

จำนวน : 160 หน้า

ผู้แต่ง :ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์แม็ค

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ ขนาด 14x21 เซนติเมตร รวบรวมคำถามต่าง ๆ ที่สมาชิดวารสารแม็คประถมปลาย และแม็ค ม.ต้น เขียนมาถามข้อสงสัยไว้หลายประเด็นในหลายแง่มุม หนังสือเล่มนี้มีความหลาหลายแล้วแต่ความสนใจของแต่ละคน เนื้อหาในคำตอบจึงมีหลายประเด็นด้วยกัน ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถเก็บไว้สำหรับค้นคว้าอ้างอิง ทำรายงานหรือเสริมสร้างประสบการณ์ในด้านความรู้รอบตัวได้เป็นอย่างดี

:: สารบัญ