แบบฝึก คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนฯที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประถมศึกษา

แบบฝึก คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนฯที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประถมศึกษา

แบบฝึก คู่มือการพัฒนาสื่อการเรียนฯที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประถมศึกษา

รหัสหนังสือ : 5356008100

จำนวน : 72 หน้า

ผู้แต่ง :กุศยา แสงเดช

ราคาปก : 75 บาท

ส่วนลด : 7 บาท

ราคาพิเศษ : 68 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 19x26 เซนติเมตร

:: สารบัญ