ปฎิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาธิปไตย

ปฎิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาธิปไตย

ปฎิญญาสิทธิเสรีภาพของประชาธิปไตย

รหัสหนังสือ : 5996405110

จำนวน : 64 หน้า

ผู้แต่ง :สำนักพิมพ์แม็ค

ราคาปก : 80 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 72 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร

:: สารบัญ