ลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย

ลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย

ลินคอล์น ยอดนักประชาธิปไตย

รหัสหนังสือ : 5996408100

จำนวน : 184 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.ณรงค์ สินสวัสดิ์

ราคาปก : 110 บาท

ส่วนลด : 11 บาท

ราคาพิเศษ : 99 บาท

:: รายละเอียด

กระดาษปอนด์ (ขาว-ดำ) ขนาด 14x21 เซนติเมตร ชื่อเสียงของ “ลินคอล์น” ประธานาธิบดีคนที่ 16 ของสหรัฐอเมริกาซึ่งทั่วโลกรู้จักกันดี แม้ว่าเขาจะถึงแก่กรรมไปกว่า 100 ปีแล้วก็ตาม และท่านผู้นี้ได้รับการยกย่องอย่างยิ่งว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เพราะคุณความดีของเขา หนังสือเล่มนี้นอกจากจะทำให้ทราบถึงประวัติของ “ลินคอล์น” แล้วผู้อ่านยังได้แง่คิดเกี่ยวกับการทำความดีและแนวปฏิบัติซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง

:: สารบัญ