ประถมศึกษา 6

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เทอม 1 (หลักสูตรฯ 51)

รหัสหนังสือ : 2372311100

จำนวน : 0 หน้า

ผู้แต่ง :ทรงวิทย์ สุวรรณธาดา และคณะ

ราคาปก : 50 บาท

ส่วนลด : 5 บาท

ราคาพิเศษ : 45 บาท

:: รายละเอียด

:: สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สมการและการแก้สมการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวประกอบของจำนวนนับ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 มุมและส่วนของเส้นตรง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เส้นขนาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทิศและแผนผัง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน