มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ PAT5

เก็งข้อสอบ PAT5

เก็งข้อสอบ PAT5

รหัสหนังสือ : 1990029100

จำนวน : 104 หน้า

ผู้แต่ง :ดร.สรภัคสรณ์ ฉัตรกลมทัศน์

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

เก็งข้อสอบ PAT5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมายให้ักเรียนที่

กำลังวางแผนเส้นทางการศึกษา มีเป้าหมายศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งใน

สถาบันของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องเตรียมตัวเข้าสู่การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง ได้มีโอกาศฝึกฝนและทดสอบ

ตนเอง สร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่ตนเองมากยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

- ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

1. องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553

2. ขอบเขตของเนื้อหาการสอบ GAT และ PAT

-เก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

1. ข้อสอบชุดที่ 1

2. ข้อสอบชุดที่ 2

3. ข้อสอบชุดที่ 3

4. ข้อสอบชุดที่ 4

- เฉลยเก็งข้อสอบ PAT 5 ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

1. เฉลยข้อสอบชุดที่ 1

2. เฉลยข้อสอบชุดที่ 2

3. เฉลยข้อสอบชุดที่ 3

4. เฉลยข้อสอบชุดที่ 4