มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ PAT 3

เก็งข้อสอบ PAT 3

เก็งข้อสอบ PAT 3

รหัสหนังสือ : 1990028100

จำนวน : 144 หน้า

ผู้แต่ง :ผศ.นันทิยา ชัยบุตร

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 8 บาท

ราคาพิเศษ : 77 บาท

:: รายละเอียด

ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ ภายในเล่มประอบด้วย

- แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

- เนื้อหาและจำนวนข้อสอบสอดคล้องตามที่ สทศ.กำหนด

- เหมาะสำหรับเตรียมสอบ PAT 3 ในระบบแอดมิสชั่นส์

- ทบทวนและฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ความถนัดเชิงช่าง ความคิดเชิงตรรกะ และการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

- ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

1.องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553

2.ขอบเขตของเนื้อหาการสอบ GAT และ PAT

- เก็งข้อสอบ PAT 3 ข้อสอบควาถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

1.ข้อสอบชุดที่ 1

2.ข้อสอบชุดที่ 2

3.ข้อสอบชุดที่ 3

4.ข้อสอบชุดที่ 4

- เฉลยเก็งข้อสอบ PAT 3 ข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

1.เฉลยข้อสอบชุดที่ 1

2.เฉลยข้อสอบชุดที่ 2

3.เฉลยข้อสอบชุดที่ 3

4.เฉลยข้อสอบชุดที่ 4