มัธยมศึกษาปีที่ 6

เก็งข้อสอบ PAT2

เก็งข้อสอบ PAT2

เก็งข้อสอบ PAT2

รหัสหนังสือ : 1990027100

จำนวน : 208 หน้า

ผู้แต่ง :รศ.ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ และ คณะ

ราคาปก : 85 บาท

ส่วนลด : 25 บาท

ราคาพิเศษ : 60 บาท

:: รายละเอียด

เก็งข้อสอบ PAT 2 ภายในเล่มประกอบด้วย

- แนวข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ชุด พร้อมเฉลยอย่างละเอียด

- เนื้อหาและจำนวนข้อสอบสอดคล้องตามที่ สทศ.กำหนด

- เหมาะสำหรับเตรียมสอบ PAT 2 ในระบบแอดมิสชั่นส์

- ทบทวนและฝึกฝนทักษะการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์และการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการทางการเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น

:: สารบัญ

- ข้อมูลเบื้องต้นแอดมิสชั่นส์

1.องค์ประกอบและค่าน้ำหนักในระบบแอดมิสชั่นส์กลางปี 2553

2.ขอบเขตของเนื้อหาการสอบ GAT และ PAT

- เก็งข้อสอบ PAT 2 ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์

1.ข้อสอบชุดที่ 1

2.ข้อสอบชุดที่ 2

3.ข้อสอบชุดที่ 3

4.ข้อสอบชุดที่ 4

-เฉลยเก็งข้อสอบ PAT 2 ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์

1.เฉลยข้อสอบชุดที่ 1

2.เฉลยข้อสอบชุดที่ 2

3.เฉลยข้อสอบชุดที่ 3

4.เฉลยข้อสอบชุดที่ 4